Yarışma Takvimi

Aşama Başlık Başlangıç-Bitiş Tarihi
1 Başvuru Yapılması ve Kabulü 15.01.2024 - 12.04.2024
2 Başvuruların Ön Değerlendirilmesinin Yapılması ve Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 13.04.2024 - 22.04.2024
3 Ön Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Yapılması ve İtirazların Sonuçlandırılması 23.04.2024 - 26.04.2024
4 Nakdi Yardım Taleplerinin Yapılması ve Prototiplerin Üretimi 27.04.2024 - 30.04.2024
5 Nakdi Yardım Kararına İtirazların Yapılması ve İtirazların Sonuçlandırılması 02.05.2024 - 13.05.2024
6 Değerlendirme Komitesine Sunumların Yapılması ve Finalistlerin İlan Edilmesi 04.05.2024 - 17.05.2024
7 Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Yapılması ve İtirazların Sonuçlandırılması 18.05.2024 - 21.05.2024
8 Final Gösterileri Sonucunda Dereceye Giren Ekiplerin Belirlenmesi 01.06.2024 - 02.06.2024
9 Ödül Töreni 02.06.2024